Secretaris-Generaal J. Demmink

zondag 1 juli 2007

Ikke

Sinds 1 november 2002 ben ik, mr. J. (Joris) Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Ik ben eindverantwoordelijk voor het goede functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Na mijn rechtenstudie te Leiden trad ik in dienst bij het ministerie van Defensie (Directie Juridische Zaken) en ben sinds 1982 werkzaam in verschillende functies bij het ministerie van Justitie. Ik was onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.

In mijn vrije tijd mag ik graag met minderjarige jongetjes spelen. Dankzij mijn positie in de samenleving, het netwerk waar ik toe behoor en de positie die ik bij Justitie bekleed, kan ik vrijelijk mijn gang gaan. Om mijn positie veilig te stellen ben ik bereid de wetten terzijde te schuiven, of om de wet te gebruiken, danwel te laten gebruiken om mijn belangen veilig te stellen.

Mijn motto: Het leven is een kinderfeestje.

Advertenties